អំពីយើង | គណៈគ្រប់គ្រង

គណៈគ្រប់គ្រង

លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ លោកកើតនៅឆ្នាំ ១៩៥៨ ហើយគាត់អាចនិយាយ ៥ ភាសាដូចជាខ្មែរ ចិន ថៃ វៀតណាម និងអង់គ្លេស ។ គាត់ជាពាណិជ្ជករដែលមានទំនិញជាច្រើនដូចជា អង្ករ ដំឡូងមី និងបសុសត្វដទៃទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង​ប្រទេស និងប្រទេសជិតខាងដូចជា ប្រទេសថៃ និងវៀតណាមជាដើមតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៦ ។ បន្ទាប់មកគាត់បានផ្លាស់ប្តូរមុខជំនួញរបស់គាត់ទៅជាអ្នកធ្វើជំនួញមាស និងរូបិយប័ណ្ណ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៤ ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុន ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សាប៊ូដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៍បានចូលរួមក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ មក លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ បានធ្វើជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឯកជនរបស់រដ្ឋាភិបាល (GPSF) ជាមួយសមភាគីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មកម្ពុជា ។ បច្ចុប្បន្ននេះលោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ភាគទុនិក និងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនឹងមធ្យមកម្ពុជា

លោកស្រី តែ កលិកា បច្ចុប្បន្ន ជាភាគទុនិកនិងជានាយគ្រប់គ្រងទូទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់បច្ចុប្បន្ន។ ហើយលោកស្រីបានកាន់ដំណែងជា អ្នកចាត់ការទូទៅចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ មក​ម៉្លេះ ដែលលោកស្រីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រង គ្រប់នាយក ដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានឥណទាន និងនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានវិទ្យា។ លោកស្រីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារនៅសាកល វិទ្យាល័យន័រតុនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥  និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ។ លោកស្រីជាអតីតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Real Goal Event Management ពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ។ ជាពិសេសលោកស្រីមានសម្ថភាពពិសេសដែលអាចនិយាយបានពីរភាសាគឺភាសា អង់គ្លេស និងភាសាចិនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។

 

លោក កន វិចិត្រ  កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ហើយចាប់ផ្តើមជាអាជីពរបស់គាត់​​ក្នុងវិស័យ​ធនាគារ​ជា​លើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ដែលមានតួនាទីជា បុគ្គលិកបេឡាករ នៃធនាគារមួយ ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​​ផ្នែក គណនេយ្យ និង វគ្គកុំព្យូទ័រ នៅអង្គការឃីដូ  (Kydo) ហើយរហូតដល់ចុងឆ្នាំ១៩៩៧ គាត់បានលាឈប់ពីធនាគារនោះ  ដោយគាត់បានចាប់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានមួយនៅឯស្រុកកំណើត។​ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣ គាត់បានមកធ្វើការជាមួយ វិស័យធនាគារវិញ ដែរមានមុខងារជា បុគ្គលិកធនាគារ ហើយនៅ​ឆ្នាំ​ ២០០៥ គាត់ត្រូវបានតម្លើងតួនាទីជាគណនេយ្យករ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបាន​តំឡើងជា​ជំនួយ​ការនាយកហិរញ្ញវត្ថុនៃធនាគារនោះ គាត់ទទួលខុស​ត្រូវជា​អ្នក​រៀបចំ​របាយ​​ណ៍​​​​ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិផងដែរ  និងរៀបចំប្រកា​ស​​ពន្ធ ហើយ​ជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជំនាន់ក្រោយ។ គាត់បានបញ្ចប់​ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជំនាញ​គណ​នេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ហើយ​គាត់​បាន​ចូល​​រួមក្នុងវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលខ្លីៗជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹង   វិស័យ​ធនាគារនិងមីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ពន្ធដារ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងSoftwareផ្សេងៗទៀត។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ គាត់បាន​សំរេច​ចិត្តប្តូរ ពីវិស័យ ធនាគារ ទៅ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញ គាត់មានតួនាទី​ជាប្រធានគ្រប់​គ្រងផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយរបស់ជនជាតិកូរ៉េ អស់រយៈ​ពេល​៧​ឆ្នាំ នៅទីនោះគាត់បានទទួលខុសត្រូវលើការ​ងារជាច្រើនរបស់​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងមូល ។ ក្រៅ​ពី​នោះគាត់បានចូលរួមបង្កើតគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គម្រោងចំណាយថវិការ​ រយៈ៥ឆ្នាំ និងចូលរួមបង្កើតសាខារបស់គ្រឹះស្ថានប្រកបដោយជោគជ័យ និង ការ​ងារ​​ផ្សេងៗទៀត។ រហូតមកដល់ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨ គាត់បានប្តូរមកបម្រើការងារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ    សម្ព័ន្ធសមាគម​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា​ ភីអិលស៊ី​ ក្នុងនាមជានាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងដំណើរការគណនេយ្យ  លោកទទួលខុសត្រូវក្រៅពីការងារហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់បានដាក់អោយធ្វើ និងការងារមួយចំនួនទៀតក្នុងនាយកដ្ឋាននេះ។ នៅឆ្នាំ២០១៩ គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជា អនុប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ នៃគ្រឹះស្ថាន មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

 

 

 

លោក នៅ ប្រុស បានចូលបម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ   សម្ព័ន្ធ សមាគមសហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានតួនាទីជាប្រធានមុខងារប្រតិបត្តិតាម។ គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៅសាកល់វិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស​ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី​​ប្រទេសកម្ពុជា​។ លោក នៅ ប្រុស ​បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការន៍ប្រតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅវិទ្យាស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល​ និងធនធានមនុស្ស, រដ្ឋបាលសាធារណៈ​ គរុកោស្យកម្រិតវិទ្យាល័យ និងឧត្តមសិក្សា​របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​។ មុនគាត់ចូលបម្រើ ការងារក្នុង FASMEC ​គាត់ធ្លាប់បានបម្រើការងារជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស​នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសំរឹទ្ធិស័ក។ បច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យ បង្រៀនក្រៅម៉ោង​ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ​អប់រំ និងគ្រប់គ្រង ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យល័យ CUS សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ​ និងវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មីតាំងពីឆ្នាំ ២០១០​ មក ។

 

 

លោក ឈឹម វាសនា បានចូលបម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធ សមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានតួនាទីជាប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស នៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ហើយបច្ចុប្បន្ន គាត់ក៏កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេសសវនកម្ម ឆ្នាំទី១ នៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ សាខាភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ លោក ឈឹម វាសនា បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ពីវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ ជាមួយ​និង​អតីត​ភាពការងារ គាត់មានបទពិសោធន៍ការងារ ៥ឆ្នាំក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជា៖ ​​​ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃស្ថាប័នអប់រំ អ៊ិនធីស៊ី គ្រុប, អនុប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រុមហ៊ុន សុនិន ខប បីស្សឺនីស្ស អេន អ៊ិនវេស្សមេន។

 

 

កញ្ញា ម៉ម សុភា កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ នៃវិទ្យាស្ថានវ៉ានដាគណនេយ្យ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ សាខាភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គភ្នាក់ងារពន្ធដា នៃសាលាជាតិពន្ធដា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ ជាមួយ​និង​អតីត​ភាពការងារ កញ្ញាមានតួនាទី មន្រ្តីគ្រប់គ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​​ BAYTANG Credit Organization ដែលមានទួនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង ការដោះស្រាយបញ្ហាផេ្សងៗរបស់សាខា និង ការិយាល័យកណ្ដាល ។  កញ្ញាមានបទពិសោធន៍ការងារជាង ៦ ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារដោយឆ្លងកាត់មុខងារជាច្រើនដូចជា៖ បេឡាករ ប្រធានបេឡាករ គណនេយ្យករ មន្រ្តីគ្រប់គ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ​​​។ បច្ចុប្បន្នកញ្ញាបានចូលរួមបម្រើការងារក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា​ ភីអិលស៊ី​ ក្នុងតួនាទីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគណនេយ្យ។

 

លោក ឡាច ភារៈ  កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩៥  លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៧ និងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេអាយ។ ដោយសារ លោកឡាច ភារៈ  មានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់នៅក្នុង      វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ គាត់ក៏បានចាប់យកការងារដំបូងរបស់គាត់ ហើយគាត់បានចូលបម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ចុងឆ្នាំ២០១៥ ដំបូងគាតចាប់ផ្តើមជាមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ ដោយថ្នាក់ដឹកនាំបានមើលឃើញថា ការងាររបស់គាត់មានភាពប្រសើរឡើង ជាមួយនឹងកម្រិតគុណភាពការងារ ទៅលើការវាយតម្លៃនិងវិភាគឥណទានបានច្បាស់លាស់ ក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេដំឡើងជាមន្ត្រីវិភាគឥណទានក្នុងឆ្នាំ​២០១៩និងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយលើកកំពស់គុណភាព នៃការស្នើសុំឥណទាននិងធ្វើការវិភាគហានិភ័យដែកកំពុងកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

លោក ជួន កង  កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ នៅខេត្តព្រៃវែង។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ សាខាភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ជាមួយ​និង​អតីត​ភាពការងារ លោកមានតួនាទី ប្រធានសាខា នៅ​​ MONGKUL PHNOM PENH FINANCE Plc. ដែលមានទតួនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាខា និង ការដោះស្រាយបញ្ហាផេ្សងៗរបស់សាខា​។  លោក​មានបទពិសោធន៍ការងារជាង៩ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ  ដោយឆ្លងកាត់មុខងារជាច្រើនដូចជា៖មន្រ្តីឥណទាន ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន និង ប្រធានសាខា។ បច្ចុប្បន្ន លោកបានចូលរួមបម្រើការងារក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា​ ភីអិលស៊ី​ ក្នុងតួនាទី ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន ។

 

កញ្ញា អោ សំណយ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩៣ នៅខេត្តព្រៃវែង។ កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ នៃសកលវិទ្យាល័យ ធនធានមនុស្សនៃកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ សាខាភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ជាមួយ​និង​អតីត​ភាពការងារ កញ្ញាមានតួនាទីជា បេឡាករ នៅ​​ Prime MF Microfinance ដែលមានទួនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះការទទួលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជន និង បានវិវឌ្ឍន៍ខ្លួនក្លាយជា ជំនួយការគណនរយ្យករ ប្រចាំនៅសាខាស្រុកអង្គស្នួល ។  កញ្ញាមានបទពិសោធន៍ការងារជាង ៤ ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ  ដោយឆ្លងកាត់មុខងារជាច្រើនដូចជា៖ បេឡាករ ជំនួយការគណនេយ្យករ​​​។ ដែលបច្ចុប្បន្ន កញ្ញាបានចូលរួមបម្រើការងារក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា​ ភីអិលស៊ី​ ក្នុងតួនាទីជាប្រធានបេឡាករ ប្រចាំការិយាល័យកណ្ដាល ។

 

​​

លោក បូណា មន្នី បានចូលបម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធ សមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាមន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យាជាន់ខ្ពស់។  ហើយបច្ចុប្បន្ន គាត់កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ឆ្នាំទី៤ នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជាមួយអតីតភាពការងារ គាត់មានបទពិសោធន៍ការងារ១ឆ្នាំក្នុងវិស័យ Core-Baking system តួនាទីជា System Support នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន TriCube Cambodia ដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងលើប្រព័ន្ធ Core-Banking System ហើយជួយសម្រួលអោយកាន់តែប្រសើរឡើងនូវលំហូរប្រតិបត្តិការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។