អំពីយើង | គណៈគ្រប់គ្រង

គណៈគ្រប់គ្រង

 

លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉,​ គាត់កើតនៅឆ្នាំ ១៩៥៨ ហើយគាត់អាចនិយាយ ៥ ភាសាដូចជាខ្មែរ ចិន ថៃ វៀតណាម និងអង់គ្លេស ។ គាត់ជាពាណិជ្ជករដែលមានទំនិញជាច្រើនដូចជា អង្ករ ដំឡូងមី និងបសុសត្វដទៃទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង​ប្រទេស និងប្រទេសជិតខាងដូចជា ប្រទេសថៃ និងវៀតណាមជាដើមតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៦ ។ បន្ទាប់មកគាត់បានផ្លាស់ប្តូរមុខជំនួញរបស់គាត់ទៅជាអ្នកធ្វើជំនួញមាស និងរូបិយប័ណ្ណ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៤ ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុន ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សាប៊ូដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៍បានចូលរួមក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ មក លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ បានធ្វើជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឯកជនរបស់រដ្ឋាភិបាល (GPSF) ជាមួយសមភាគីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មកម្ពុជា ។ បច្ចុប្បន្ននេះលោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ភាគទុនិក និងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនឹងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី

 

លោកស្រី តែ កលិកា បច្ចុប្បន្ន ជាភាគទុនិកអនុភាពនិងជានាយគ្រប់គ្រងទូទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមា​គមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី   ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់បច្ចុប្បន្ន។ ហើយលោកស្រីបានកាន់ដំណែងជា អ្នកចាត់ការទូទៅចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៦ មក​ម៉្លេះ ដែលលោកស្រីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រង គ្រប់នាយក ដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល នាយកដ្ឋានឥណទាន និងនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានវិទ្យា។ លោកស្រីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ នៅសាកល វិទ្យាល័យន័រតុនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥  និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ។ លោកស្រីជាអតីតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Real Goal Event Management ពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ។ ជាពិសេសលោកស្រីមានសម្ថភាពពិសេសដែលអាចនិយាយបានពីរភាសាគឺភាសា អង់គ្លេស និងភាសាចិនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។

 

             លោក កន វិចិត្រ  កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ហើយចាប់ផ្តើមជាអាជីពរបស់គាត់​​ក្នុងវិស័យ​ធនាគារ​ជា​លើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ដែលមានតួនាទីជា បុគ្គលិកបេឡាករ របស់ធនាគារមួយ ហើយក្នុងពេលនោះ គាត់បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះ​ បណ្តាល​​ផ្នែក គណនេយ្យ និង វគ្គកុំព្យូទ័រ នៅអង្គការឃីដូ  (Kydo) ហើយរហូតដល់ចុងឆ្នាំ ១៩៩៧ គាត់បានលាឈប់ពីធនាគារនោះ  ដោយគាត់បានចាប់អាជិពជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនៅវីទ្យាស្ថានមួយនៅឯស្រុកកំណើត ។​ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ គាត់បានមកធ្វើការជាមួយវិស័យធនាគារវិញ ដែលមានមុខងារជា បុគ្គលិកធនាគារ ហើយនៅ​ឆ្នាំ​ ២០០៥ គាត់ត្រូវបានគេតម្លើងជាគណនេយ្យករ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបាន​តំឡើងជា​ជំនួយ​ការនាយកហិរញ្ញវត្ថុនៃធនាគារនោះ គាត់ទទួលខុស​ត្រូវជា​អ្នក​រៀបចំ​របាយ​ការ​ណ៍​​​​ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិផងដែរ  និងរៀបចំប្រកា​ស​​ពន្ធហើយ​ជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជំនាន់ក្រោយ។ គាត់បានបញ្ចប់​ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជំនាញ​គណ​នេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ហើយ​គាត់​បាន​ចូល​​រួមក្នុងវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលខ្លីៗជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹង   វិស័យ​ធនាគារនិងមីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ពន្ធដារ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងSoftwareផ្សេងៗទៀត។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ គាត់បាន​សំរេច​ចិត្តប្តូរ ពីវិស័យ ធនាគារ ទៅ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញ គាត់មានតួនាទី​ជាប្រធានគ្រប់​គ្រងផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយរបស់ជនជាតិកូរ៉េ អស់រយៈ​ពេល​៧​ឆ្នាំ នៅទីនោះគាត់បានទទួលខុសត្រូវលើការ​ងារជាច្រើនរបស់​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងមូល ។ ក្រៅ​ពី​នោះគាត់បានចូលរួមបង្កើតគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គម្រោងចំណាយថវិការ​ រយៈ៥ឆ្នាំ និងចូលរួមបង្កើតសាខារបស់គ្រឹះស្ថានប្រកបដោយជោគជ័យ និង ការ​ងារ​​ផ្សេងៗទៀត។ រហូតមកដល់ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨ គាត់បានប្តូរមកបម្រើការងារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ    សម្ព័ន្ធសមាគម​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា​ ភីអិលស៊ី​ ក្នុងនាមជានាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងដំណើរការគណនេយ្យ  លោកទទួលខុសត្រូវក្រៅពីការងារហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់បានដាក់អោយធ្វើ និងការងារមួយចំនួនទៀតក្នុងនាយកដ្ឋាននេះ ។

 

 

             កញ្ញា ម៉ម សុភា កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ នៃវិទ្យាស្ថានវ៉ានដាគណនេយ្យ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ សាខាភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គភ្នាក់ងារពន្ធដា នៃសាលាជាតិពន្ធដា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។ ជាមួយ​និង​អតីត​ភាពការងារ កញ្ញាមានតួនាទី មន្រ្តីគ្រប់គ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​​ BAYTANG Credit Organization ដែលមានទួនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង ការដោះស្រាយបញ្ហាផេ្សងៗរបស់សាខា និង ការិយាកណ្ដាល ។  កញ្ញាមានបទពិសោធន៍ការងារជាង ៦ ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ  ដោយឆ្លងកាត់មុខងារជាច្រើនដូចជា៖ បេឡាករ ប្រធានបេឡាករ គណនេយ្យករ មន្រ្តីគ្រប់គ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ​​​។បច្ចុប្បន្ន កញ្ញាបានចូលរួមបម្រើការងារក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា​ ភីអិលស៊ី​ ក្នុងតួនាទីអនុប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យករ ។

 

 

លោក នៅ ប្រុស បានចូលបម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ   សម្ព័ន្ធ សមាគមសហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានតួនាទីជាប្រធានមុខងារប្រតិបត្តិតាម។ គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅសាកល់វិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស​ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី​​ប្រទេសកម្ពុជា​។ លោក នៅ ប្រុស ​បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការន៍ប្រតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅវិទ្យាស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល​ និងធនធានមនុស្ស, រដ្ឋបាលសាធារណៈ​ គរុកោស្យកម្រិតវិទ្យាល័យ និងឧត្តមសិក្សា​របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ​។ មុនគាត់ចូលបម្រើ ការងារក្នុង FASMEC ​គាត់ធ្លាប់បានបម្រើការងារជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងធានធានមនុស្ស​នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសំរឹទ្ធិស័ក។ បច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យ បង្រៀនក្រៅម៉ោង​ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ​អប់រំ និងគ្រប់គ្រង ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យល័យ CUS សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ​ និងវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មីតាំងពីឆ្នាំ ២០១០​ មក ។

 

លោក ឡាច ភារៈ  កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩៥  លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៧ និងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេអាយ។ ដោយសារ លោកឡាច ភារៈ  មានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់នៅក្នុង      វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ គាត់ក៏បានចាប់យកការងារដំបូងរបស់គាត់ ហើយគាត់បានចូលបម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ចុងឆ្នាំ២០១៥ ដំបូងគាតចាប់ផ្តើមជាមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ ដោយថ្នាក់ដឹកនាំបានមើលឃើញថា ការងាររបស់គាត់មានភាពប្រសើរឡើង ជាមួយនឹងកម្រិតគុណភាពការងារ ទៅលើការវាយតម្លៃនិងវិភាគឥណទានបានច្បាស់លាស់ ក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេដំឡើងជាមន្ត្រីវិភាគឥណទានក្នុងឆ្នាំ​២០១៩និងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយលើកកំពស់គុណភាព នៃការស្នើសុំឥណទាននិងធ្វើការវិភាគហានិភ័យដែកកំពុងកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

 

 

លោកតូច ថុនា ជាប្រជាជាតិកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩  ថុណាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកម៉ាឃីតធីងនៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សនៅភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ លោកមានបទពិសោធជាង ១៥ ឆ្នាំ ជាមួយមុខតំណែងជាអ្នកលក់ នៅក្រុមហ៊ុន Ngenh fat Co.,Ltdក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ជាមន្រ្តីឥណទាននៅក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មប្រាក់កម្ចីណារិទ្ធនៅឆ្នាំ ២០០៧ ហើយជាមន្រ្តីឥណទាននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  ប្រាសាក់ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ និងជាមន្ត្រីជំនាញឥណទាននៅក្រុមហ៊ុន Prince Finance Ltd ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ និងនៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ លោក ទូច ថុនា បានចូលរួមជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី    តួនាទីជាមន្រ្តីឥណទាន។